\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Crna Gora stvara uslove za inkluzivno obrazovanje romske djece

Crna Gora stvara uslove za inkluzivno obrazovanje romske djece

Romski aktivista Vaselj Beganaj saopštio je da stvaranje uslova za inkluzivno obrazovanje djece romske i egipćanske populacije podrazumijeva izlaženje u susret njihovim potrebama, ocjenjujući da je Crna Gora na dobrom putu.

Analizirajući rezultate projekta „Studentski volonterizam – od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika“ Romskog obrazovnog fonda, Pedagoškog centra, Ministarstva prosvjete i NVO Romski krug, koji je započet ove školske godine, Beganaj je kazao kako su stvoreni početni uslovi za kvalitetnu integraciju romskih učenika, upozoravajući da državne institucije treba još dosta toga da urade.
„Počeo je program studentski volonterizam – od segregacije do kvalitetne integracije romskih učenika, i cilj programa je da se obezbijedi jednak pristup kvalitetnom obrazovanju ali i omogući završavanje kompletnog osnovnog obrazovanja“, objasnio je Beganaj.

Program je, kako kaže, obuhvatio rad pet romskih asistenata i studenata volontera koji pomažu đacima u područnom odjeljenju OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“.

„Romski asistenti su tu da održavaju kontakt između porodice i škole, a pomažu i oko jezičke barijere. Oni su tu da prate šta rade đaci i pomažu im da se ne bi desilo, što je masovna pojava, da nakon nekog vremena odustanu od daljeg školovanja“, kazao je Beganaj.

Prema njegovim riječima, postoji mogućnost da se projekat uključivanja romskih asistenata proširi na još dvije škole, što, kako kaže, zavisi od donatora.

„Ide se na punu integraciju, ukidanje sagregacionih formi, ali je jasno da za to treba vrijeme. Puni rezultati se ne mogu očekivati za godinu ili dvije, ali za nekoliko da“, naglasio je Beganaj.

800 pripadnika romske i egipćanske populacije krenulo u školu

„Ministarstvo u saradnji sa Crvenim krstom, obezbijedilo je za učenike prevoz do škola“On je pozdravio odluku Ministarstva prosvjete da ove godine finansira prevoz dijela učenika romske i egipćanske populacije koji svakog dana putuju iz Kampa Konik u neku od gradskih škola.

„Vremenom, ta djeca će se integrisati u sistem i neće biti razlika koje su danas očigledne“, poručio je on.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, preko osam stotina učenika pripadnika romske i egipćanske populacije krenulo je ove godine da pohađa osnovnu školu. Najveći broj njih ide u OŠ “Božidar Vuković – Podgoričanin”, dok ostali pohađaju nastavu u “Marko Miljanov”, “21. maj” i “Savo Pejanović”.

„Ministarstvo u saradnji sa Crvenim krstom, obezbijedilo je za učenike prevoz do škola. Svakoga dana, oko 85 učenika se iz prigradskog naselja Konik vozi u veće gradske škole“, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Fond je nastao 2004. godine, godinu dana prije uspostavljanja Dekade Roma 2005-2015, čija je zemlja potpisnica i Crna Gora.

Jedan od glavnih finansijera Fonda je Svjetska banka, a za period od deset godina dato je skoro 34 miliona eura i to od 8 bilateralnih donatora (Kanada, Grčka, Irska, Holandija, Slovenija, Švedska, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo), privatnih fondacija i multilateralnih agencija (CEB i WB).

Jačanje nastavnog kapaciteta neophodno

Nataša Kočić-Rakočević, ispred Romskog obrazovnog fonda, objasnila je da je program startovao ove školske godine, sa ciljem da se započne društvena i akademska integracija 250 romskih učenika iz segregiranog ogranka škole „Božidar Vuković Podgoričanin“ kroz volonterski rad studenata Učiteljskog fakulteta, a putem podrške romskim učenicima u jačanju i stimulisanju njihovih opštih psiholoških i pedagoških kapaciteta.

„Osnovni cilj REF-a jeste pružanje podrške kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključenju Roma u obrazovne sisteme“"Kako bi ovaj cilj bio postignut, podrazumijeva se poboljšanje kvaliteta obrazovnog procesa, ohrabrivanje procesa desegregacije kroz bolju pripremu učenika za proces integracije u drugu školsku sredinu, jačanje profesionalnog kapaciteta nastavnog osoblja“, kazala je Kočić-Rakočević.

Ona je podsjetila da je Romski obrazovni fond i tokom ranijih godina sarađivao sa Ministarstvom, te da je cilj bio da se podrži obrazovanje Roma.

„Glavni cilj je bio da se obrazovni sistem u Crnoj Gori učini osjetljivijim u vezi s potrebama za inkluzijom romske djece i omladine“, kazala je ona.

Prema njenim riječima, aktivisti Fonda kroz projekte koji se realizuju u zemljama regiona teže smanjenju jaza između obrazovnih rezultata kod romskog i neromskog stanovništva, kroz strategije i programe koji pružaju podršku kvalitetnom obrazovanju Roma, uključujući i desegregaciju obrazovnih sistema.

„Osnovni cilj REF-a jeste pružanje podrške kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključenju Roma u obrazovne sisteme“, objasnila je Kočić-Rakočević.
Izvor: Vijesti

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top