\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Delegacija UNDP-a je nagovjestila mogucnost nastavka saradnje sa NVO“Mladi Romi“

Delegacija UNDP-a je nagovjestila mogucnost nastavka saradnje sa NVO“Mladi Romi“

17. januara 2013.  predstavnici  UNDP-a, posjetli su  kancelariju NVO „ Mladi Romi“ iz Herceg Novog.   Delegaciju UNDP-a predvodio je  koordinator UNDP-a   Igor Topolović i njegovi saradnici, inače  studenti postdimplomskih studija na fakultetu SciencesPo u Parizu, Tori Fahey, Laura Bruns,Chou Nuon, Rene Argullez, Kareem Alwarah .

Razlog njihove posjete je pozitivna praksa NVO „Mladi Romi“  koja je u predhodnih nekoliko godina realizovala projekat za regulisanje personalne dokumentacije za više od 200 pripadnika romske zajednice. Pomenuta delegacija je  istog dana u mjesnoj zajednici u Starom gradu imala prilike da razgovara i sa pripadnicima romske zajednice -  korisnicima projekta.  Između ostalog bilo je riječi o  mogućem nastavku saradnje sa NVO „ mladi Romi“.

Izvršni Direktor NVO „ Mladi Romi“ Samir Jaha je  kazao  „bila je to prilika da osim projekta predstavimo i uspješnu saradnju sa opštinom Herceg Novi, koja je za realizaciju  pomenutog projekta obezbedila sredstva za zakup kancelarije za 2008. 2009.  i  2010. godinu “

Kancelarija UNDP u Crnoj Gori, u okviru šireg regionalnog projekta, koja se vodi iz regionalnog centra UNDP u Bratislavi, 2008. godine pokrenula je projekat, kojeg finansiraju Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) i UNDP. Opšti cilj projekta bio je smanjenje siromaštva RAE populacije i njihova inkluzija u crnogorsko društvo.

Posjedovanje lične dokumentacije je osnovni preduslov za veće uključivanje RAE  u crnogorsko  društvo i smanjenje siromaštva, kao i  pristup svim javnim uslugama socijalne zaštite, zdravstva, posredovanja pri zapošljavanju, ali i za izdavanje putnih isprava, koje obezbjeđuju pravo na slobodu kretanja, kao osnova   ljudskih prava.

Prema istraživanjima koje  je  sprovela NVO“Mladi Romi“ u 2008. godini registrovano je 223 rezidentnih Roma i Egipćana, koji ne posjeduju uvjerenje o crnogorskom državljanstu, koje  je osnov za izdavanje drugih ličnih dokumenata. Pored nedostatka spoznaje o značaju posjedovanja ličnih dokumenata, navedena rezidentna lica  se suočavala  sa komplikovanim i skupim administrativnim  procedurama.

Iz iskustva  NVO Mladi Romi,  koja je pomogla u rješavanju 223 predmeta, troškovi u prosjeku po jednoj osobi su iznosili 582,00 eura.  U okviru pomenutog projekta koje je realizovala  NVO „ Mladi Romi“,  rješeno je   206 zahtjeva crngosko državljanstvo (Herceg Novi 139, Kotor 30 i Tivat 40 predmeta ). Za 12 osoba pružena je pomoć u regulisanju boravka, odnosno statusa stranca u Crnoj Gori, jer nisu ispunjavili uslove za prijem u crnogorskodržavljanstvo.

Pomenuti projekt, koji je podržan od   UNDP-a, NVO Mladi Romi je realizovala u periodu od  sredine 2008. do kraja 2011. godine.  U tom periodu,  posredstvom naših aktivista pribavlljeno je  preko 5 000 različitih dokumenata u zemlji porijekla-Srbiji  i Crnoj Gori.  U sklopu ovog projekta naši aktivisti su  evidentirali ukupno 33 putovanja od  toga   121 radni dan proveli  u Srbiji i prošli  42.510 kilometara. Dokumentaciju za rezidentna lica, pribavljali su u gradovima: Kragujevac, Beograd, Požarevac, Kruševac, Kraljevo, Jagodina, Niš, Niška Banja ,Vranje, Leskovac, Kosovska Mitrovica

Izvršni direktor NVO „ Mladi Romi“

Samir Jaha

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top