\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Formirana, koalicija „ Romi i Egipcani zajedno“

Formirana, koalicija „ Romi i Egipcani zajedno“

Danas je u Podgorici  održana osnivačka skupština koalicije „ Romi i Egipćani zajedno“. Pomenuta koalicija okuplja 25 romske i egipćanske nevladine organizacije i koalicije iz Podgorice, Nikšića, Berana, Bjelog Polja, Herceg Novog i Ulcinja,  koje se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava sa posebnim osvrtom na  poboljšanju aktuelnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori.Na pomenutuj skupštini usvojen je Statut koalicije  i izbrani organi  koalicije. Za predsjednika skupštine izabran je student na fakultetu  političkih nauka Almir Tahiri, za predsjednika koalicije izbran je  novinar Senad Sejdović, a za potpredsjednika Senad Cobić.  Za članove Upravnog odbora izbrani su: Popović Ana, Muhamed Ukovic, Samir Jaha, Fana Delija, Nedzmedin Salja, Ismet Selimovic i Mirsad Muratovic, za   predsjednika Upravnog odbora, izabran je novinar Muhamed Uković.

Koalicija ima za cilj:  monitoring, inplemetacije strateških dokumenata Vlade Crne Gore,  koje imaju za cilj  poboljšanje aktuelnog stanja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori i  ostvarivanje ustavom zagarantovanih prava,  pripadnika  romske i egipćanske zajednice,   kroz međusobni  dijalog i saradnju sa državnim i lokalnim institucijama.

Ključna načela pomenute koalicije će biti, učešće u aktivnostima usmjerenim ka institucionalizaciji saradnje sa državnim i lokalnim institucijama i većoj participaciji romskog i egipćanskog civilnog društva u javnim politikama u oblasti zaštite i afirmacije  ljudskih i manjinskih prava sa posebnim osvrtom na pripadnike romske i egipćanske zajednice.

Javno zastupanje i lobiranje u oblasti  zaštite ljudskih  i manjinska prava i rodne ravnopravnosti,  sa posebnim osvrtom na proporcionalnu zastupljenost  pripadnika romske i egipćanske zajednice u organima državne i lokalne uprave, javnim institucijama i u radu skupštinskih odbora.

Cilj nam je  da svojim aktivnostima, skrenemo pažnju crnogorske  javnosti, a naročito državnim i lokalnim institucijama, da imamo kapaciteta da budemo partner u realizaciji ciljeva iz akcionog plana Strategije 2012-2016.

Osnovno načelo naših aktivnosti će  biti  pravda i jednakost za sve, Vladi Crne Gore je potreban partner, koji će na konstruktivan i objektivan način analizirati dosadašnju politiku prema romskoj i egipćanskoj zajednici.  Vjerujemo da je saradnju moguće uspostaviti i  dodatno unaprijediti na svim nivoima, naročito sa onim subjektima, koji su Strategijom prepoznate, kao ključni subjekti u relizaciji Strategije za poboljšanje položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori.

Muhamed Ukovic

 

 

 Podgorica, 06. januar,2013.godine

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top