\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Hronologija inkluzije Roma i Egipćana

Hronologija inkluzije Roma i Egipćana

Romi i Egipćani su narodi bez svoje matične države i kao takvi su kao djeca, koja rastu i žive kao siročad, uglavnom prepušteni sebi, pomirivši se sa činjenicom da im drugi kroji i određuje sudbinu, ali i njihove prioritete. Tako je bar bilo do sada. Ustav ih ne prepoznaje kao ustavnu kategoriju, nego su razvrstani u grupi ostalih zajednica i etničkih grupa. Upravo zbog toga, nema ih ili su jako malo zastupljeni  u organima državne i lokalne uprave, javnim institucijama…

Sve navedeno  je u suprotnosti sa Ustavom koji u članu 79 nalaže proporcionalnu zastupljenost manjina u organima državne i lokalne uprave i autetnitičnu zastupljenost u crnogorskom parlamentu. Nažalost  sve se ovo mnogo više reflektuje na lokalnom nivou, gdje zvanično nema zaposlenog niti jednog pripadnika romske  ni egipćanske zajednice u organima lokalne uprave. Ono što je najtragičnije nepostoje aktivnosti, inicijative da se nešto uradi kako bi se to stanje bar djelimično ublažilo.

U prilog tome najbolje govore sledeće činjenice: Deklarativno se usvajaju ( LPA) Lokalni akcioni planovi za poboljšanje položaja Roma i Egipćana. Međutim da bi se bilo koji akcioni plan realizovao neophodna su finansijska sredstva. Predhodnih godina mnoge Optine u Crnoj Gori po hitnom postupku su usvajali LPA, a  da  budžetom nisu predvidjeli ni centa za realizaciju zacrtanih ciljeva iz LPA. Između ostalih i opština Ulcinje je jedna od opština koja je prije par godina usvojila akcioni plan,  a  da svih ovih godina nije odvojila ni centa iz budžeta za realizaciju planiranih aktivnosti, koje su definisane Lokalnim akcionim planom za poboljšanje položaja Roma i Egipćana.

Da li se prilikom izrade nacrta i usvajanja Lokalnog budžeta vode opštim interesima građana ili možda parcijalnim, uskostrančnim ili možda ličnim interesima. Pri tome se zapostavljaju oni kojima je pomoć najneophodnija. U ovom slučaju mislim na Rome i Egipćane, koji su nesumnjivo najsiromašnija kategorija društva u našem gradu. Ne sjećam se kada  se zadnji put nešto investiralo u naseljima u kojima žive pripadnici ovih zajednica.

Iluzorno je očekivati da se  ogromni problemi Roma i Egipćana mogu rešavati strategijom ili akcionim planovima.  Ti problemi mogu se rešavati jedino sistemskim mjerama državne politike, što podrazumeva uključivanje Roma i Egipćana u organe vlasti, od dna do vrha. To je jedini način i model za istinsku inkluziju Roma i Egipćana u Crnogorsko društvo na državnom i lokalnom nivou.

Romi u Crnoj Gori čine 1%  ukupnog crnogorskog stanovništva. U institucijama sistema su zastupljeni  sa 0,03% u javnoj upravi. Zbog ovakvog niskog procenta, kao razlozi se navode da su Romi neadekvatno obrazovani, pa samim tim ne mogu  obavljati poslove u javnoj upravi. To je  u stvari pokušaj prikrivanja stvarne istine – partitokratije. Romska i egipćanska zajednica  ne pati od „nedostatka vrlina i obrazovanja“, već od nedostatka manjinskih, ljudskih i građanskih  prava, ali i povjerenja. Njihova je nesreća što su skoro uvijek predmet predrasuda i stereotipa, koji ih skupo košta u svakodnevnom životu.

Postavlja se pitanje kapaciteta lokalnih samouprava dali su one sposobne izdvojiti neophodna sredstva za poboljšanje položaja Roma i Egipćana. Neophodno je da Ministrastvo manjina  u narednom periodu ponudi konkretne smjernice da se lokalne samouprave zaista i usmjere na poboljšanje položaja Roma i Egipćana, da se u okviru akcionog plana pripreme i odrede mere za unapređenje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Takođe je neophodno obezbjediti adekvatnu tehničku podršku lokalnim samoupravama, dobro informisati i podignuti kapacitete lokalne samouprave o mogućnostima poboljšavanja položaja Roma i Egipćana na nivou lokalne samouprave.

U poslednje vrijeme pažnja svjetske javnosti je djelimično usmjerena  prema ovim zajednicama, ali nedostaje  suštinskog pomaka. Preporuka Evropske zajednice nalaže svim državama koje  pretenduju da budu članice Evropske Unije da se stanje Roma mora bitinije poboljšati, kako na dražvnom tako i na lokalnom nivou i to je jedan od preduslova za priključenje Evropskoj zajednici. Nažalost suštinskih promjena  na lokalnom nivou još uvijek nema.

Činjenica je da država Crna Gora ispunjava zahtjeve koje su postavljene pred njom, kao uslov za priključenje Evropskoj Uniji. Međutim ostala su mnoga nerješiva pitanja po pitanju integracije  Roma, naročito na lokalnom nivou.  Crna Gora je na dobrom putu da uskoro bude članica Evropske Unije. Međutim, bilo bi jako loše, ako bi Romi i Egipćani ostali u tom neosvetljenom djelu puta, na margini svih društveno političkih dešavanja, živeći i dalje život iz ružnog sna. Jer, ne treba zaboraviti: U Evropi  vlada,  evropski duh, čije su temeljne vrednosti ljudsko pravo i dostojanstvo.

Podpredsjednik Romskog Savjeta

Muhamed Uković

05.02.2017.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top