GetImage.aspx
Kampanja o problemima nasilja nad ženama i u porodici, prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom
јун 19, 2017   //   By:   //   ARHIVA, IZ CRNE GORE, VIJESTI   //   No Comment

U saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava , Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Crvenog krsta Crne Gore, juče je u Ulcinju i Baru  organizovana je kampanja u romskim i egipćanskim naseljima o problemima nasilja nad ženama, nasilja u porodici i prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom.

Prilikom posjete ovim gradovima, obuhvaćena su naselja Sokolana, Pod Volujicom, privatni smještaji, Đerani 2 i 3, tzv. MUP-ove barake. Prije obilaska naselja, u prostorijama Crvenog krsta Crne Gore, opštinska organizacija Bar, razmijenjena su iskustva u pogledu edukacija i kampanja koje su u saradnji sa UNICEF-om realizovane na istu temu u prethodnom periodu. Osim toga, predstavnici Crvenog krsta Crne Gore upoznali su prisutne sa aktivnostima koje sprovode  u cilju unapređenja položaja romske i egipćanske populacije gdje, prema njihovim informacijama, živi oko 150. porodica.

Aktivnost je dio mjera iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana za 2017. za sprovođenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020.

Osim navedenih tema, u razgovoru sa stanovnicima naselja, uočena je jako nepovoljna socio-ekonomska situacija u skoro svim oblastima, sa izraženo lošim uslovima stanovanja.

Kada je riječ o obrazovanju romske i egipćanske djece iz ovih naselja, svi roditelji  sa kojima je razgovarano,istakli su da su im djeca u obrazovnom su sistemu i iskazali veliku zainteresovanost za njihovo dalje školovanje.

Prilikom obilaska naselja uručeni su i promotivni flajeri na navedene teme koje je Ministarstvo pripremilo na crnogorskom, romskom i albanskom jeziku.

Izvor: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

19.06.2017.

About the Author :

Leave a reply