1105396645
Ministarstvo za ljudska i manjinska: Bijelo Polje zaštita od nasilja u porodici i maloljetničkih brakova među romskom i egipćanskom populacijom.
сеп 25, 2017   //   By:   //   ARHIVA, IZ CRNE GORE, VIJESTI   //   No Comment

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovao čas u Osnovnoj školi “Pavle Žižić“ u Njegnjevu, opština Bijelo Polje, za djecu iz viših razreda na temu zaštite od nasilja u porodici, nasilja nad djecom i maloljetničkim prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom.

Ministarstvo, u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, Centrima za socijalni rad, Upravom policije, Crvenim krstom Crne Gore, lokalnim samoupravama i civilnim sektorom organizuje časove u cilju edukovanja mladih na pomenutu temu, te kampanje u naseljima u gradovima u kojima živi veći broj pripadnika/ca romske i egipćanske populacije.U Njegnjevu će sjutra, 26. septembra, sa početkom u 10h, đaci imati priliku da slušaju o problematici maloljetničkih brakova kod romske i egipćanske populacije, značaju obrazovanja, ali i da učestvuju u interaktivnom dijalogu, postavljaju pitanja i upotpunjuju svoja znanja o problemima i poteškoćama sa kojima se suočavaju mladi pripadnici/e romske i egipćanske populacije u procesu punog uključivanja u crnogorsko društvo. U nastavku će u naseljima Strojtanica i Rakonje biti realizovana kampanja sa istom tematikom.

Izlaganja na pomunute teme imaće Sokolj Beganaj ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Fana Delija ispred nevladine organizacije Centar za romske inicijative Nikšić i Behija Ramović ispred Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima.

25.09.2017.

About the Author :

Leave a reply