\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / U Tirani održana regionalna donatorska konferencija politikama integracije Roma u regionu

U Tirani održana regionalna donatorska konferencija politikama integracije Roma u regionu

Leon Gjokaj učestvovao je na regonalnoj donatorskoj konferenciji ‟Potrebe i prioriteti za popunjavanje budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma u regionu” , koja je organizovana u Tirani,10. novembra.

Crna Gora je postigla vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog okvira i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poručeno je sa regionalne donatorske konferencije

Na panelima u okviru konferencije diskutovano je o potrebama i prioritetima integracije Roma, posebno u oblasti zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja.

Delegacija Vlade Crne Gore učestvovala je sa nekoliko predstavnika na nivou generalnih direktora. Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava Leon Gjokaj poručio je da Crna Gora ulaže značajne napore u oblasti socijalne inkluzije romske populacije u svoje drustvo, te da se najveći broj aktivnosti usmjerava na  podizanje svijesti o značaju obrazovanja. On je istakao da je četiri puta više Roma integrisano u obrazovni system nego što je to bio slučaj 10 godina unazad i dodao da nijedan visokoobrazovan Rom u Crnoj Gori danas nije nezaposlen. Prema njegovim riječima o Romima se ne može odlučivati bez njih samih, a sama po sebi integracija predstavlja dug i složen process, te je s tim u vezi,  potrebna saradnja svih zainteresovanih strana.

Gjokaj je predstavio i novi četvorogodišnji strateški dokument za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana
čiji je ključni cilj smanjenje razlika u odnosu na preostali dio stanovništva u CRnoj Gori.

Važno je istaći da glavni izazov romske i egipćanske populacije ostaje obrazovanje, što pokazuje i broj upisane djece koji je na početku ove godine bio 1859, od čega predškolsko 141, osnovno 1581, dok je broj upisanih u srednjim skolama bio povećan i iznosi 137.

Poručeno je da za realizaciju dosadašnjih mjera i aktivnosti postignut je vidan napredak u integraciji Roma i Egipcana u kljucnim oblastima, prije svega na polju obrazovanja, ali i u oblasti, stanovanja, zapošljavanja, kao i zdravstvene zaštite.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici/e vlada zemalja Zapadnog Balkana i Turske.

13.11.2017

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top