\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Romi podnjeli inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju stvaranja mogućnosti da Romska zajednica dobije šansu za političko predstavljanje u Skupštini Crne Gore

5a39b652-23ec-495e-8bbb-59220a0a0a64-2012skupstina-preview

Članice Koalicije „Zajedno za inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori“ uručile su danas inicijativu za izmjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika Skupštini Crne Gore. „Politička participacija i reprezentacija Roma, javlja se u preporukama Vlade i međunarodnih organizacija: Evropske Unije, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Savjeta Evrope, ali u praksi u velikoj mjeri ostaje neispunjena“, navodi se ... Read More »

Sudovi odobrili 89 ugovorenih brakova

dr122032018

Crnogorski sudovi su u poslednje četiri godine, 2014. do 2017., odobrili sklapanje čak 89 maloljetničkih brakova, što predstavlja zabrinjavajuću praksu i odraz nepoštovanja usvojenih zakona, upozoreno je na romskom maršu posvećenom borbi protiv maloljetničkih brakova. Učesnici marša su se obratili ispred Ministarstva pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda, Skupštine i Vlade, tražeći da se stvori pravno i političko okruženje koje ... Read More »

Jačati svijest romske i egipćanske populacije

58ce929f-4848-4f43-a69d-1dd80a0a0a69-1903romiskola-preview

Jačanje svijesti romske i egipćanske populacije o važnosti kulture, tradicije i univerzalnih vrijednosti neophodno je u cilju pružanja podrške i razvoju njihovog kulturnog identiteta, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka sastao se sa predstavnicama Crvenog krsta Crne Gore i KIC-a “Budo Tomović” kako bi definisali zajedničke projektne aktivnosti za ... Read More »

Traže davno obećane stanove

reg902032018

Bijelo Polje – Višegodišnje najave čelnika lokalne uprave da će se konačno riješiti problem izmiještanja 25 domaćinstava sa oko 200 pripadnika Romske populacije iz prigradskog naselja Rakonje bio je povod njihovog nedavnog okupljanja ispred zgrade Opštine Bijelo Polje. Predstavnik nevladine organizcije „Romski korak” Ringo Selimović, uz konstataciju da je „strašno ljut”, podsjetio je da je bivši ministar za ljudska i ... Read More »

Ne smetaju im Romi već zgrade

1

Bijelo Polje: Mještani naselja Resnik, koje pripada Mjesnoj zajednici Rasovo, uputili su žalbu Ministarstvu javne uprave Crne Gore zbog inicijative lokalne uprave da u njihovom komšiluku grade stambene objekte za potrebe romske populacije. U toku je izbor ponuđača za izradu glavnog projekta, a mještani su ranije uputili peticiju nadležnim insitutucijama tražeći da odustanu od izgradnje. Tvrde da nemaju ništa protiv ... Read More »

Reporter CIN-CG u romskom naselju “Palestina” kod Budve: ime skovano gorčinom

143519e60947f73ac74562c11d5d95a3

Sredovječni muškarac u uniformi komunalca, pored semafora na izlasku iz Budve, strpljivo je nepreglednoj koloni rukom pokazivao smjer prema Kotoru. Na znak da će se jedno vozilo zaustaviti, kao odobravanje palac okrenu prema nebu, zatim pritrča. Proviri kroz poluotvorena vrata automobila i izraz zahvalnosti na licu ubrzo smijeni radost, jer je prepoznao vozača: “Ti si. Da nećeš kod nas? U ... Read More »

Centar za romske inicijative: Evidentirano preko 50 ugovorenih dječjih brakova

R2123012018

Bijelo Polje – Cen­tar za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve još pro­šle go­di­ne kre­nuo je u re­a­li­za­ci­ju inicija­ti­ve za iz­ra­du smjer­ni­ca u su­zbi­ja­nju ugo­vo­re­nih deč­jih bra­ko­va. Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Cen­tra za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve Fa­na De­li­ja je na ju­če odr­ža­nom oku­glom sto­lu u bjelopoljskom ho­te­lu ,,Fran­ca” is­ta­kla da je ini­ci­ja­ti­va, u sa­rad­nji sa UNI­CEF-om, pokrenu­ta pre­ma MUP-u Cr­ne Go­re, a uklju­če­ne su i sve in­sti­tu­ci­je ... Read More »

Scroll To Top