\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Ne smetaju im Romi već zgrade

1

Bijelo Polje: Mještani naselja Resnik, koje pripada Mjesnoj zajednici Rasovo, uputili su žalbu Ministarstvu javne uprave Crne Gore zbog inicijative lokalne uprave da u njihovom komšiluku grade stambene objekte za potrebe romske populacije. U toku je izbor ponuđača za izradu glavnog projekta, a mještani su ranije uputili peticiju nadležnim insitutucijama tražeći da odustanu od izgradnje. Tvrde da nemaju ništa protiv ... Read More »

Reporter CIN-CG u romskom naselju “Palestina” kod Budve: ime skovano gorčinom

143519e60947f73ac74562c11d5d95a3

Sredovječni muškarac u uniformi komunalca, pored semafora na izlasku iz Budve, strpljivo je nepreglednoj koloni rukom pokazivao smjer prema Kotoru. Na znak da će se jedno vozilo zaustaviti, kao odobravanje palac okrenu prema nebu, zatim pritrča. Proviri kroz poluotvorena vrata automobila i izraz zahvalnosti na licu ubrzo smijeni radost, jer je prepoznao vozača: “Ti si. Da nećeš kod nas? U ... Read More »

Centar za romske inicijative: Evidentirano preko 50 ugovorenih dječjih brakova

R2123012018

Bijelo Polje – Cen­tar za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve još pro­šle go­di­ne kre­nuo je u re­a­li­za­ci­ju inicija­ti­ve za iz­ra­du smjer­ni­ca u su­zbi­ja­nju ugo­vo­re­nih deč­jih bra­ko­va. Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Cen­tra za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve Fa­na De­li­ja je na ju­če odr­ža­nom oku­glom sto­lu u bjelopoljskom ho­te­lu ,,Fran­ca” is­ta­kla da je ini­ci­ja­ti­va, u sa­rad­nji sa UNI­CEF-om, pokrenu­ta pre­ma MUP-u Cr­ne Go­re, a uklju­če­ne su i sve in­sti­tu­ci­je ... Read More »

O romskoj tradiciji i kulturi na Ivanovim koritima

12

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u cilju motivisanja  romskih i egipćanskih učenika/ca za redovnim pohađanjem  nastave i nastavkom školovanja organizovalo je sedmodnevni boravak u odmaralištu „Lovćen-Bečići“ na Ivanovim koritima za dvadeset tri učenika/ca VII, VIII i IX razreda romske i egipćanske populacije  iz  nekoliko osnovnih škola iz  Podgorice, Nikšića, Herceg Novog i Tivta. Djeca su imala priliku da tokom ... Read More »

Sve glasniji zahtjevi za direktno političko učešće Roma u CG: Stranka, zašto da ne

sole

Kako raste broj obrazovanih Roma, koji polako preuzimaju ulogu stubova svoje zajednice, sve su glasniji i zahtjevi da se i ova manjina direktno uključi u politički život Crne Gore. Mladi emancipovani Romi, sagovornici Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG), vjeruju da bi njihovi politički predstavnici bolje tumačili interese romske zajednice od vladajuće i drugih stranaka, koje ih se sjete ... Read More »

Ulcinj: održan seminar Domaći pravni okvir i medjunarodna dokumenta zaštite manjinskih prava

uuuu

  U Ulcinju je 18 i 19 decembra održan saminar u organizaciji Ministrastva za ljudska i manjinska prava na temu: Domaći pravni okvir i medjunarodna dokumenta zaštite manjinskih prava sa fokusom na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Evropsku povelju o regionalnim il imanjinskim jezicima. Seminaru su prisustvovali predstavnici nacionalnih savjeta i predstavnik Fonda za unapređenje položaja manjina. Opšta ... Read More »

Memorandum o saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i NVO „Phiren Amenca“

1

U znaku uspješne saradnje koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima sa nevladinim organizacijama za unaprijeđenje i zaštitu ljudskih prava danas je potpisan Memorandum sa NVO Koračajte sa nama – Phiren Amenca. Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka istakao je značaj zajedničke saradnje i pozdravio sve veće uključivanje mladih obrazovanih aktivista/kinja iz romske i egipćanske zajednice sa ... Read More »

Scroll To Top