\z
Flash Vijesti
You are here: Home / aktuelno

Category Archives: aktuelno

Feed Subscription

Održana edukacija o političkoj participaciji Roma/kinja u Ulcinju

jk

Crna Gora je prepoznala izazove sa kojima se suočavaju pripadnici/e romske i egipćanske zajednice i aktivno radi na poboljšanju njihovog društvenog i ekonomskog  položaja. Do sada preduzete mjere i aktivnosti na planu unaprijeđenja položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, prvenstveno kroz primjenu Akcionih planova iz strateških dokumenata za poboljšanje položaja Roma i Egipćana, rezultirale su vidnim, ali ne i ... Read More »

Uković: Nema govora o integraciji sve dok su pripadnici RE populacije izvan institucija sistema

7

Roma ni Egipćana nema u političkom životu Crne Gore, to nam je  pravo uskraćeno zakonom o izboru odbornika i poslanika. Integracija romske i egipćanske (RE) zajednice u crnogorsko društvo je  nemoguća sve dok se ne obezbijede rješenja za adekvatno učešće te populacije u institucije sistema, ocijenjeno je iz Romskog savjeta. Romi i Egipćani se vječito bore za egzistenciju. Sve je ... Read More »

Jaha: Obezbijediti uslove da Romi imaju predstavnika u parlamentu

samir

Direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha je rekao da su inicijativom zatražili izmjene Zakona, u cilju stvaranja mogućnosti da Romska nacionalna zajednica u Crnoj Gori dobije šansu za političko predstavljanje u Skupštini.   Crna Gora treba da obezbijedi uslove da Romi imaju autentičnog i obrazovanog romskog predstavnika u nacionalnom parlamentu koji će pravedno da zastupa interese te zajednice, kazao je direktor ... Read More »

Postupanje prema Romima je ispit za nas na Zapadnom Balkanu – da li smo spremni za EU?

20190710130736_5dd5e9a8-303c-46f9-97e1-71df01fdf78a

Romi su jedna od najugroženijih i najisključenijih grupa na Zapadnom Balkanu.  Svakodnevni život Roma na Zapadnom Balkanu nije, na žalost, proslava Đurđevdana pored rijeke, djevojčice sa vijencima cvijeća u kosi i melanholična muzika koju svi znamo i volimo jer podaci pokazuju da je između 83 i 94 posto ugroženih romskih porodica u stanju teške materijalne oskudice u cijelom regionu, saopšteno ... Read More »

Delegacija EU: Neophodno je da Vlada da nađe model za podsticaje zapošljavanja Roma i Egipćana

3

Pripadnici RAE populacije lani su posao dobijali kao sezonci, bili uključeni u programe podrške teže zapošljivih lica, programe za obrazovanje odraslih. Crna Gora bi trebalo da nađe novi model za subvencioniranje poslodavaca koji zapošljavaju pripadnike romske i egipćanske (RAE) populacije, te da nađe model u kojem će stanovanje biti dostupno svima, poručeno je, pored ostalog, godišnjeg nacionalnog sastanka o integraciji Roma, ... Read More »

Baković: Društvena isključenost Roma neopravdano dugo traje

6

Zaštitnik je kazao da sva istraživanja kontinuirano potvrđuju da Romi žive na marginama društva, suočavajući se sa zabrinjavajuće visokim stepenom socijalne distance. Društvena isključenost Roma neopravdano dugo traje, što je dovelo do generacijskog siromaštva koje se ne može prevazići bez primjene sistemskih mjera, rekao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković. On je podsjetio da su Romi istorijski zapostavljena ... Read More »

U procesu socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije opštine imaju značajnu ulogu

5

U Crnoj Gori su programom ROMACTED obuhvaćene opštine Bar, Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Herceg Novi, Podgorica, Ulcinj i Tivat.  U Crnoj Gori je u procesu socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije učinjeno mnogo, ali ostaje obaveza da sve institucije sistema nastave da rade u cilju postizanja pozitivnih rezultata, a lokalni nivo i opštine imaju naročito značajnu ulogu u tom procesu. ... Read More »

Scroll To Top