\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Uncategorized (page 3)

Category Archives: Uncategorized

Feed Subscription

Sirotinja u pepelu: Porodici Arifaj nakon požara pomogla “ Banka hrane”

arifaj

Pa­ket sa osnov­nim pre­hram­be­nim na­mir­ni­ca­ma i pa­ket sred­sta­va za hi­gi­je­nu Ban­ke hrane, pr­vo je što je vi­šeč­la­na po­ro­di­ca Ari­faj sa Ko­ni­ka pri­mi­la na­kon što im je pri­je par dana do te­me­lja iz­go­re­la ba­ra­ka u ko­ju su osam go­di­na ula­ga­li sve što su ima­li. Gla­va porodi­ce Meh­med Ma­ka Ari­faj i su­pru­ga Zu­ra­fe­ta na­vo­de da su ju­tro na­kon po­ža­ra dočeka­li mo­kri i ... Read More »

Romski savjet: Da su napadači bili Romi slučaj bi ekspresno bio rasvijetljen

udara roma

Romski Savjet najoštrije osuđuje, prebijanje mladića romske nacionalnosti, koji se desio prije par dana i traži hitnu reakciju policije i tužilaštva. Nakon što su dvojica napadača pretukli mladića romske nacionalnosti, crnogorska javnost je uglavnom jednoglasno osudila ovaj napad. Tu prije svega mislimo na nadležne instiutcije koje se bave afirmacijom i zaštitom ljudskih i manjiskih prava. Komentari koji su se čuli ... Read More »

Scroll To Top