\z
Flash Vijesti
You are here: Home / VIJESTI / IZ REGIONA

Category Archives: IZ REGIONA

Feed Subscription

Romi i dalje diskriminisani

Aart_37795_samir_jaha

Romska zajednica i dalje osjeća indirektnu diskriminaciju, predrasude i stereotipe, kazao je izvršni direktor nevladine organizacije (NVO) Mladi Romi Samir Jaha. On je istakao da se u praksi djelimično primjenjuje Nacionalna strategija za inkluziju Roma i Egipćana, a da je njen glavni nedostatak manjak novca za primjenu određenih mjera.Jaha je za agenciju Mina ocijenio da se princip afirmativne akcije ne primjenjuje ... Read More »

UNHCR upozorava na probleme romske djece u Evropi

m

Život bez izvoda iz matične knjige rođenih i registra državljana ima teške posljedice na hiljade Roma u Evropi, uključujući i djecu. Na sastanku u Evropskom parlamentu, mješovita radna grupa poslanika apelovala je na države članice i Evropsku komisiju da usmjere pažnju na rizik da Romi žive bez državljanstva, kao i da razmotre naredne aktivnosti u cilju rješavanja ovog problema u ... Read More »

Prvi put izabrana Romkinja za potpredsjednicu Europskog parlamenta

livia_jaroka1

Protekle sedmice u Europskom parlamentu, održani su izbori na kojima su izabrani potpredsjednici Parlamenta EU. Za potpredsjednicu izabrana je i Livia Jaroka, predstavnica Europskog parlamenta iz Mađarske. Livia je Romkinja, koja je u Evropskom parlamentu od 2004. godine. Ona je prvo izabrana za člana Europskog parlamenta 2004. godine, a tokom izbora, dobila je glasove od 290 članova EU parlamenta. Njen izbor predstavlja ogroman motiv ... Read More »

U Tirani održana regionalna donatorska konferencija politikama integracije Roma u regionu

4

Leon Gjokaj učestvovao je na regonalnoj donatorskoj konferenciji ‟Potrebe i prioriteti za popunjavanje budžetskih nedostataka u politikama integracije Roma u regionu” , koja je organizovana u Tirani,10. novembra. Crna Gora je postigla vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog okvira i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unaprijeđenje ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poručeno je sa regionalne donatorske ... Read More »

Nezaposlenost i dalje najveći problem Roma u regionu

RCC ROMI

Nezaposlenost ostaje najveći problem Roma u regionu Balkana, a prema novom istraživanju, svaki šesti direktor ne bi zaposlio Roma bez obzira na obrazovanje i veštine, rečeno je 10. novembra na regionalnoj konferenciji u Tirani. Učesnici su se složili da je borba protiv diskriminacije i za integraciju Roma u društvo neophodna, kao i da je za unapređenje života Roma potrebna i ... Read More »

Admir Biberović: Od djetinstva sam maštao da budem na strani pravde

biberovic

Admir Biberović je tridesettrogodišnji policijski službenik iz Tuzle, koji je tokom sedam godina rada, postigao izuzetne rezultate. Vrlo je predan svom poslu, koji kako kaže, obavlja savjesno i časno. Ono što je do sada postigao, rezultat je jake želje i obrazovanje. U kratkom razgovoru sa Admirom, saznali smo kako je to biti policajac i šta za njega znači uniforma? Otkud ... Read More »

ERRC upozorava na poražavajući položaj: Romi bez vode i toaleta

3335715e2b88abc243350b56688fd556

Ve­li­kom bro­ju Ro­ma u Evro­pi i da­lje je us­krać́en ili ugro­žen pri­stup pit­koj vo­di i ka­na­li­za­ci­ji, kon­sta­tu­je se u iz­vje­šta­ju Evrop­skog cen­tra za pra­va Ro­ma (ERRC) iz Bu­dim­pe­šte. ERRC je ob­ja­vio iz­vje­štaj „Žeđ za prav­dom: Evrop­skim Ro­mi­ma onemo­gu­ćen pri­stup či­stoj vo­di i ka­na­li­za­ci­ji”, u či­joj iz­ra­di je uče­stvo­va­la NVO 35mm, čla­ni­ca NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa. Iz­vje­štaj na­gla­ša­va šo­kant­ne raz­li­ke između Ro­ma ... Read More »

Romi manjina koja ne poznaje nacionalizam i osvajačke ratove

Roma-parada1-696x479

Statistike govore kako je najmanje slučajeva otmice, pljački i ubojstava s predumišljajem u Evropi vezano uz Rome i kako na listama haškog suda nema nijednog Roma. Ako se i neki od Roma bave kriminalom, radi se o sitnom kriminalu da bi se prehranili, krupni kriminal ionako je rezerviran za elite konstitutivnih naroda Važno je međutim istaknuti Romi su u kolektivnoj ... Read More »

Scroll To Top