O NAMA

Dobrodošli !

Informativni  Servis Roma i Egipćana.

Informativnoi Servis Roma i Egipćana je specijalizovana informativna nevladina organizacija za informisanje prevashodno romske i egipćanske  populacije u Crnoj Gori i regionu ali i cjelokupne javnosti o aktuelnostima iz života romske i egipćanske nacionalne zajednice.

Informativni servis Roma i Egipćana,   prioritetno se bavi: Prikupljanjem i distribucijom informacija vezanih za romsku i egipćansku zajednicu u Crnoj Gori i regionu ( Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Kosovo)

Saradnjom sa ostalim medijskim organizacijama u regionu  cilj nama je da objektivno i pravovremeno informišemo  javnosti o aktuelnim dešavanjima  vezanih za romsku i egipćansku populaciju.

Pored klasičnog informisanja posedujemo stručnost za:

  1. Edukativne aktivnosti na polju osposobljavanja polaznika za rad na računarima
  2. Izradu websajtova  i njihovo periodično ažuriranje.
  3. Izrada logoa.
  4. Bavimo se  zaštitom i afirmacijom Ustavom zagarantovanih prava Roma i Egipćana
  5. Organizovanje strucnih skupova, seminara, savjetovanja i drugih oblika strucnog obrazovanja i umrežavanje  romskih i egipćanski nevladinih organizacija.
  6. Publikovanje informacija o Romima i Egipćanima.
  7.  Zalažemo se  za korišcenje prava na obrazovanje, poboljšanje socijalnog, kulturnog i politickog života Roma i Egipćana, a  akcenat stavljamo  na angažovanju i obucavanju mladih za rad na obrazovanju, kulturi i širenju progresivnih ideja demokratije.
  8. Jedan od prioriteta nam je , umrežavanje i informisanje romskih i egipćanski  nevladinih organizacija sa ciljem da se oformi što više romskih i egipćanskih  organizacija i to na cjeloj teritoriji  bivše Jugoslavije. Sa vecim brojem romskih i egipćanskih nevladinih organizacija i Informativnim Centrom Roma i Egipćana. koji će nas sve zajedno  povezivati u jednu cjelinu.