\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Tag Archives: VIJESTI

Tag Archives: VIJESTI

Feed Subscription

Vrijeme izazova

20130814_173109

Ovogodišnja proslava 8.aprila, svjetskog dana Roma, protekla je u sjenci održavanja predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Mediji su uglavnom izvještavali o aktuelnoj situaciji Roma i Egipćana u Crnoj Gori sa akcentom uglavnom na iste probleme na koje godinama ukazuju i to je najbolji dokaz da nedostaju suštinske pozitivne promjene. Ono što zabrinjava za mnoge ključne probleme još uvijek ne postoje ... Read More »

Apel obrazovanim Romima da pomognu

16

BOSNA I HERCEGOVINA Koordinator za Rome pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Hedina Tahirović Sijerčić je u Sarajevu, tokom obilježavanja 8. aprila – Svjetskog dana Roma, apelovala na sve obrazovane Rome u BiH da pomognu da ovaj narod ne bude na ekonomskoj i socijalnoj margini društva.Ona je pozvala sve Rome u BiH da se odazovu na predstojećem popisu ... Read More »

Dan Roma: Protest protiv rasizma i deportacije

12

Prema zvaničnom popisu iz 2011. godine u Srbiji živi više od 147.000 Roma. Prema nezvaničnim procenama, u Srbiji živi oko 450.000 Roma od kojih se veliki broj suočava sa diskriminacijom, kako od samog društva tako i od strane državnog sistema. Prema statistikama koje navodi „Jurom centar“, tek jedan od 100 Roma doživi šezdesetu godinu. Na Trgu Republike u Beogradu uličnu ... Read More »

Otac male Romkinje:’Govorili su joj da smrdi i da je glupa, zavrsila je na psihijatriji’

ta

Krajem ove školske godine T. M. (14) trebala je redovno završiti osnovnu školu i nastaviti školovanje, najvjerojatnije u ugostiteljskoj školi, gdje bi se obučavala za kuharicu. To je bila njezina želja. No umjesto toga, T. M. je već mjesecima u kući, pije jake lijekove, puno spava, gleda televiziju, pomalo ponavlja školstvo gradivo i propušta nastavu. Na početku školske godine, 15. ... Read More »

Mora se stati na kraj ugovorenim brakovima – Negativno nasljedje

17

„Obrazovanje je jedini održivi način izlaska iz siromaštva i čuvar našeg dostojanstva. Predlažem da se osnaži podrška za obrazovanje mladih Romkinja i Egipćanki“ Ugovoreni brakovi negativno su nasljeđe romske tradicije, koja mora biti prekinuta, jer predstavlja grubo kršenje ljudskih prava žena i djece te populacije, ocijenjeno je na sastanku posvećenom toj temi. Ugovoreni brakovi trebalo je da budu tema sjednice ... Read More »

Delegacija UNDP-a je nagovjestila mogucnost nastavka saradnje sa NVO“Mladi Romi“

samir

17. januara 2013.  predstavnici  UNDP-a, posjetli su  kancelariju NVO „ Mladi Romi“ iz Herceg Novog.   Delegaciju UNDP-a predvodio je  koordinator UNDP-a   Igor Topolović i njegovi saradnici, inače  studenti postdimplomskih studija na fakultetu SciencesPo u Parizu, Tori Fahey, Laura Bruns,Chou Nuon, Rene Argullez, Kareem Alwarah . Razlog njihove posjete je pozitivna praksa NVO „Mladi Romi“  koja je u predhodnih nekoliko godina ... Read More »

Iz Ministrastva manjina porucuju, napad na Behiju Ramovic ne smije proci nekaznjeno

numanovic

Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va naj­o­štri­je je osu­di­lo na­pad na pred­sjed­ni­cu žen­ske RAE mre­že „PR­VA“ Be­hi­ju Ra­mo­vić, ko­joj je u no­ći iz­me­đu po­ne­djelj­ka i utor­ka ka­me­no­van pro­zor iz­najm­lje­ne ku­će u Pod­go­ri­ci. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, mi­ni­star­stvo osu­đu­je sva­ko na­sil­ni­štvo i po­ku­šaj za­stra­ši­va­nja gra­đa­na zbog nji­ho­vih pri­pad­no­sti raz­li­či­tim gru­pa­ma lju­di ili an­ga­žo­va­nja u nji­ho­voj ak­tiv­no­sti. Ako je raz­log na­pa­da ... Read More »

Saopstenje za javnost povodom vandalskog napada na predsjednicu Ženske RAE mreze Behiju Ramovic

savjet

Nacionalni Savjet Roma i Egipćana osuđuje   vandalski   napad  na Behiju Ramović i poziva istražne organe da  se cijeli slučaj ispita i vinovnici ovog vandalskog čina identifikuju i  kazne. Nema niko pravo da ugrozi pravo bilo kojeg pojedinca. U Crnoj Gori, sloboda govora i sloboda misli je ustavom zagarantovana  svakom pojedincu. Mi predstavnici Savjeta izuzetno cijenimo svaki pozitivan doprinos kako pojedinca, ... Read More »

Scroll To Top