\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Tag Archives: VIJESTI (page 2)

Tag Archives: VIJESTI

Feed Subscription

Iz Ministrastva manjina porucuju, napad na Behiju Ramovic ne smije proci nekaznjeno

numanovic

Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va naj­o­štri­je je osu­di­lo na­pad na pred­sjed­ni­cu žen­ske RAE mre­že „PR­VA“ Be­hi­ju Ra­mo­vić, ko­joj je u no­ći iz­me­đu po­ne­djelj­ka i utor­ka ka­me­no­van pro­zor iz­najm­lje­ne ku­će u Pod­go­ri­ci. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, mi­ni­star­stvo osu­đu­je sva­ko na­sil­ni­štvo i po­ku­šaj za­stra­ši­va­nja gra­đa­na zbog nji­ho­vih pri­pad­no­sti raz­li­či­tim gru­pa­ma lju­di ili an­ga­žo­va­nja u nji­ho­voj ak­tiv­no­sti. Ako je raz­log na­pa­da ... Read More »

Saopstenje za javnost povodom vandalskog napada na predsjednicu Ženske RAE mreze Behiju Ramovic

savjet

Nacionalni Savjet Roma i Egipćana osuđuje   vandalski   napad  na Behiju Ramović i poziva istražne organe da  se cijeli slučaj ispita i vinovnici ovog vandalskog čina identifikuju i  kazne. Nema niko pravo da ugrozi pravo bilo kojeg pojedinca. U Crnoj Gori, sloboda govora i sloboda misli je ustavom zagarantovana  svakom pojedincu. Mi predstavnici Savjeta izuzetno cijenimo svaki pozitivan doprinos kako pojedinca, ... Read More »

Romske vodje naručile vandalski napad

behija

Nepoznata osoba u noći između ponedjeljka i utorka gađala je kamenicom prozor iznajmljene kuće u Podgorici predsjednice Ženske RAE mreže Behije Ramović. U trenutku incidenta, koji se dogodio sat i 15 poslije ponoći, Ramovićeva je bila u kući sa svojom maloljetnom kćerkom i spavala je. „Usnu sam čula prasak. Tako je puklo da sam instinktivno izašla i vidjela polomljeno staklo ... Read More »

Sest mjeseci zive u mraku

kontejneriiiiiiii

Oko 50 stanovnika romskog naselja na Koniku protestovalo je juče ispred zgrade delegacije Evropske unije u Podgorici, čije su predstavnike upoznali sa činjenicom da im nije priključena električna energija u kontejnerima koje su dobili nakon požara prošle godine. Oni su novinarima, takođe, kazali da već šest mjeseci žive u mraku, te da su im nadležne institucije obećale uredno napajanje električnom ... Read More »

Romi i Egipcani zele pozitivne promjene

ovo

Sve  je više  Roma  i Egipćana u Crnoj Gori,  koji žele  da poboljšaju svoj status u crnogorskom društvu. Istovremeno kada ih pitate, da li postoje realne šanse za tako nešto,   većina od njih  će vam vam  reći da su ‘‘nemoćni’’ i  –da su njihove mogućnosti da utiču na vlastitu sudbinu veoma male ili skoro nikakve. Veliki broj  Roma i Egipćana,  ... Read More »

Stipendije za romske studente medicinskih nauka

12

Romski obrazovni fond stipendiraće tokom akademske 2012/2013. godine 35 romskih studenata na fakultetima medicinske struke, a stipendisti će godišnje dobijati 2.000 evra. Iako srpski fakulteti imaju pravo da romske studente upisuju prema olakšanim uslovima, od 2003. godine do 2009. godine upisano je samo oko hiljadu romskih studenata. Konkurs za naredni ciklus stipendiranja počinje na proleće 2013.Sama prijava se vrši elektronskim ... Read More »

Romi u Srbiji: Ispovjest jednog azilanta

aztil

Zbog rastućeg siromaštva sve više građana Srbije pokušava da dobije azil u zemljama zapadne Evrope nadajući se boljem životu. Takozvani lažni azilanti najčešće odlaze u Nemačku, Belgiju, Švedsku, a medju njima je najviše Roma i Albanaca sa juga Srbije. Zbog velikog priliva gradjana koji traže azil Evropska unija zapretila je Srbiji ukidanjem bezviznog režima ali mnogi i dalje odlaze jer ... Read More »

U Podgorici odrzana pres konferencija koalicije „ Romi i Egipcani zajedno“

konferencija

Na predstavljanju Koalicje, predsjednik Senad Sejdović kazao je da su se u koaliciji udružile 24 romske i egipćanske organizacije iz Podgorice, Nikšića, Berana, Bijelog Polja, Cetinja, Herceg Novog i Ulcinja. „Ove organizacjie se bave demokratizacijom i zaštitom ljudskih i manjinskih prava, sa posebnim osvrtom na poboljšanju položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori. U koaliciji su uključene i četiri nvo ... Read More »

Scroll To Top