\z
Flash Vijesti
You are here: Home / aktuelno / Romska i Egipćanska zajednica prepoznata kao najranjivija i najviše marginalizovana u Crnoj Gori

Romska i Egipćanska zajednica prepoznata kao najranjivija i najviše marginalizovana u Crnoj Gori

Task menadžerka u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, istakla je da je romska zajednica prepoznata kao najranjivija i najviše marginalizovana u Crnoj Gori.  Romska zajednica je najranjivija i najviše marginalizovana, a cilj je da se pripadnicima te populacije omogući aktivno učešće u odlučivanju o njihovoj budućnosti, uz uspostavljanje partnerskog odnosa sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama.

To je saopšteno na prijemu povodom zvaničnog početka projekta „Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori”, koji finansira Evropska unija, a koji će implementirati Help u partnerstvu sa Romskom organizacijom mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ u Podgorici, Beranama i Bijelom Polju.

Task menadžerka u Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori, Mladenka Tešić, istakla je da je romska zajednica prepoznata kao najranjivija i najviše marginalizovana u Crnoj Gori.

„Suočava se sa velikom socijalnom isključenošću, kao i visokom stopom nezaposlenosti, niskim obrazovanjem i ograničenim pristupom javnim i socijalnim uslugama. Mnogi Romi žive u naseljima koja nisu legalizovana i u vrlo lošim uslovima stanovanja. Učestvovanje Roma u javnom životu je na veoma niskom nivou, pogotovo žena i mladih.

Žene Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji i ovaj projekat će imati za cilj da promoviše aktivno učestvovanje Roma u aktivnostima, koje se tiču njihove zajednice“, navela je Tešić. Regionalni koordinator Help-a, Klaus Mock, rekao je da je u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori napravljen pozitivan pomak, ali je, kako smatra, potrebno dodatno zalaganje svih kako bi i ugrožene grupe imale ista prava.

„Novim projektom nastavljamo sa nastojanjem da poboljšamo položaj romske i egipćanske zajednice, koja predstavlja jednu od najosjetljivijih grupa stanovništva. Naš krajnji cilj je da jačanjem kapaciteta RE zajednice omogućimo njihovo aktivno učešće u odlučivanju o njihovoj budućnosti, kroz izradu plana za organizacioni razvoj, kao i za razvoj zajednice uz uspostavljanje partnerskog odnosa sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama“, kazao je Mock.

Izvršni direktor NVO Phiren Amenca, Elvis Beriša, istakao je da će se kroz projekat osvrnuti na tehničku i pravnu podršku romskoj zajednici kada je stanovanje u pitanju, jer više od 50 odsto porodica živi u objektima koji nisu legalizovani.

„I zbog toga im prijeti iseljenje. Mnoge porodice nisu sigurne da li će imati alternativni smještaj. Organizacije civilnog društva mogu imati ključnu ulogu u nadgledanju tih slučajeva legalizacije, koji su pokrenuti. Kroz projekat ćemo angažovati stručnu ososbu koja će da izradi alate za praćenje slučajeva legalizacije“, kazao je Beriša.

Koordinatorka Projekta i predstavnica Help-a, Dijana Anđelić, pojasnila je da je opšti cilj projekta doprinos zaštiti i promocija ljudskih prava Roma i Egipćana na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

„A taj cilj ćemo postići postizanjem posebnih ciljeva, a to je da ojačamo ulogu i kapacitet nevladinih organizacija koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice, da osnažimo nevladine organizacije za sprovođenje lokalnih inicijativa koje će se odnositi na promociju i zaštitu ljudskih prava na lokalnom nivou i podstaknemo aktivno učešće žena i mladih iz romske i egićanske zajednice u javnom životu“, kazala je Anđelić.

Studentkinja Fakulteta političkih nauka, Šejla Pepić, smatra da biti „aktivna znači znati šta želiš i šta hoćeš, a biti aktivistkinja znači napraviti socijalnu promjenu“. „Na taj način se direktno utiče na lični razvoj, kao i na razvoj same zajednice. Jer uloga nas mladih nije da budemo pasivni posmatrači dešavanja, već se moramo boriti i izboriti za svoje mjesto, kako bi aktivno sudjelovali u izgradnji bolje budućnosti koja ima više perspektive za nas Rome i Egipćane“, rekla je Pepić.

Dobitnica EU nagrade za „romske heroine“ i studentkinja na magistarskim studijama Univerziteta Donja Gorica, Anita Beriša, smatra da kada im se pruži mogućnost, Romkinje pokazuju da mogu da postižu dobre rezultate.

„Posebno je važno da se pripadnicama romske zajednice pruži mogućnost da se obrazuju i tako dođu do posla i samim tim izađu iz začaranog kruga siromaštva. Mislim da obrazovana žena vodi ka ekonomski nezavisnoj ženi koja ima snage da se suprotstavi nasilju i diskriminaciji“, poručila je Beriša.

Vrijednost projekta je 163 hiljade eura, finansira ga Evropska unija, a implementacija je počela 13. novembra ove godine i trajaće 18 mjeseci.

Projekat će podstaći aktivno učešće nevladinih organizacija u naporima da se unaprijedi poštovanje ljudskih prava romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori kroz sveobuhvatan pristup koji uključuje razvoj njihovih profesionalnih i organizacionih kapaciteta, a posebno upravljanje projektnim ciklusom, praćenje i zagovaranje ljudskih prava, kao i finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa u cilju promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana.

Projektne aktivnosti se posebno fokusiraju na jačanje i podršku ranjivim grupama među romskom i egipćanskom populacijom kao što su žene i mladi. U tom smislu, kroz fromiranje ženskih grupa i organizovanjem niza okruglih stolova, žene Romkinje će imati priliku da pokrenu pitanja koja utiču na njihov život u direktnoj komunikaciji sa relevantnim akterima.

Dodatno, socijalna uključenost mladih Roma biće obezbijeđena kroz niz fokusiranih aktivnosti koje će se sprovesti tokom projekta. Jačanje vladavine zakona i dobrog upravljanja biće podržano kroz  razvoj alata za praćenje i nadgledanje slučajeva legalizacije neformalnih romskih naselja, kao i podršku aktivnostima koje promovišu strategiju i akcioni plan EU za ljudska prava i demokratiju, a posebno aktivnostima za jačanje građanskog društva, kao i podršku aktivnostima zaštite i promovisanja prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

06.12.2019.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top